Status for holdturneringen 2020/2021

03-11-2020 08:13
6005 IM Jens Chr. Pedersen

Holdturneringen blev lukket ned i september efter to runder var afviklet.

Kort efter holdt TU et møde hvor forskellige scenarier blev vendt. På mødet gennemgik vi hver enkelt division, overvejede hvad vi kunne gøre mht afslutningsweekenden, og diskuterede forskellige scenarier alt efter hvornår turneringen kunne genoptages. Vi blev bl.a. enige om, at hvis ikke turneringen kunne genopdages senest d. 3. december ville vi sandsynligvis “halvere” turneringen. Dvs. lade holdene møde hinanden en gang i stedet for to i de fleste divisioner.

Det står allerede nu klart, at vi ikke kommer til at genoptaget turneringen før d. 3. december. Derfor vil turneringen blive gennemført med reduceret program, medmindre de restriktioner vi har nu kommer til at gælde i yderligere 5-6 måneder.

Turneringen skal afvikles inden sommerferien, og planen er at gøre det som følger:

  • I Elite, 1. og 2. division øst A og B (alle divisioner med 12 hold) vil alle hold møde hinanden en gang - dvs. turneringen bliver på 11 runder.
  • I 3. division øst A og B (8 hold i hver) vil holdene møde hinanden en gang (7 runder). Herefter vil de 4 øverst placerede hold møde hinanden en gang, tilsvarende med de 4 lavest placerede hold. Det giver 3 kampe mere, dvs. 10 kampe i alt pr. hold.
  • 2. division vest afvikles udelukkende med dobbeltkampe, der afvikles på weekenddage. Her er der ikke nogen gevinst ved at reducere antallet af kampe, dvs her spilles 14 runder.

Der bliver ingen fælles afslutningsweekend, dvs de fleste divisioner afsluttes på en torsdag. Udover de torsdage der allerede er taget i brug i januar og februar (6 ialt) vil vi tage op til 10 torsdage i brug til at afvikle turneringen i marts, april og maj. Det er alle de torsdage der er bortset fra Skærtorsdag, Kr. Himmelfartsdag og torsdagen før St. Bededag.Der skal også bruges en række weekender til at få afviklet kampe mod vesthold. Her er alle “normale” weekender i spil, dvs. ikke dem der er lange weekender eller ligger omkring vinterferien.

Turneringsprogrammet vil blive opdateret senest i julen med i hvert fald foreløbige datoer. Det betyder at turneringen skal kunne genoptages senest i midten af marts for at blive gennemført.

'Ovenstående status dækker hele “hvordan”-aspektet af genoptagelse af turneringen. Hele spørgsmålet om “hvorfor” turneringen blev suspenderet (og suspenderingen opretholdt) har der været lidt debat om på det seneste. Så er er lidt om TU’s overvejelser i den retning:

Turneringen blev suspenderet i september, fordi mange hjemmebaner skulle lukke ned kl. 22 pga. de restriktioner der kom dengang. Den beslutning var der bred opbakning til. Siden er spørgsmål a la nedenstående eller varianter af disse dukket op: Kunne man så ikke alligevel gennemføre nogle kampe?

Jo - men det giver ikke nogen gevinst i form af sparet tid. Hvis nogle hold har spillet 7 og andre 2 kampe når turneringen genoptages, så mangler der jo stadig det samme antal runder.

Hvad med at spille i weekender? Her vurderer vi at det er så indgroet en vane at spille på torsdage for holdene øst for storebælt at det i praksis ikke ville kunne lade sig gøre. Der vil være for mange hold som ikke ville være i stand til at spille på weekenddage, og så er vi lige vidt.

Man kan jo godt spille en holdkamp selv når forsamlingsloftet er på 10 personer? Det kan sikkert lade sig gøre at finde to hold der vil afvikle en kamp under de nuværende restriktioner, men vi mangler at afvikle over 300 holdkampe (med det reducerede program) ikke fem eller 10.

Helt grundlæggende mener vi også at vi bør lytte til myndighedernes råd. En holdturnerings primære formål er for de fleste holds vedkommende af social karakter - og det er den slags aktivitet myndighederne ønsker at begrænse pt. Og helt lavpraktisk gælder også, at mange hold ikke vil være trygge ved at skulle afvikle en holdkamp når situationen er som den er.

Venlig hilsen
Turneringsudvalget


DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund