Nyheder

Ektraordinært landsråd 26. september 2020

13-08-2020

Hermed indkaldes til ekstraordinært landsråd lørdag 26. september 2020.

Tidspunkt og sted: kl. 13.30, Valby Kulturhus, Teatersalen, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby.

For at kunne imødese de specielle pladsforholdsrestriktioner, Corona-situationen fortsat kræver, vil forhåndstilmelding være nødvendig. Tilmelding sendes til info@dbgf.dk senest 19. september 2020.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Forslag til vedtægtsændringer. Til beslutning.
  4. Budget 2020. Til beslutning.
  5. Bestyrelsens aktivitetsplan med økonomisk overslag for 2021. Til drøftelse.
  6. Forslag til ny struktur for medlemskab og kontingent. Bestyrelsen fremlægger 3 modeller. Til drøftelse.
  7. Evt.

Materiale til landsrådet findes her: https://www.backgammon.dk/Organisation/Landsr%C3%A5d

Ad pkt 3: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget på det ordinære landsråd 28. juni 2020, men da det ikke blev vedtaget med 2/3 af alle medlemmers stemmer, skal det genfremsættes på et ekstraordinært landsråd. Her kan det vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte.

Ad pkt. 4: Landsrådet 28. juni 2020 besluttede at udskyde behandling og vedtagelse af budget for 2020 til et ekstraordinært landsråd. 

Bestyrelsen, 24. juli 2020, opdateret 15. september 2020

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund