Nyheder

Kort nyt om holdturneringen

25-09-2020

TU har drøftet mulige konsekvenser for holdturneringen, hvis suspensionen af turneringen forlænges. Der er i den sammenhæng en række ubekendte, som TU først kan tage endelig stilling til, når datoen for holdturneringens genoptagelse kendes.

Følgende ligger dog fast:

Hvis turneringen kan genoptages senest den 3. december, sigtes der mod at afvikle det fulde program. Udskudte kampe afvikles i marts, april og maj.

Kan turneringen først genoptages senere, forbeholder TU sig ret til at gennemføre turneringen med reduceret program, dvs. at i divisioner, hvor holdene normalt møder hinanden 2 gange, vil holdene kun møde hinanden 1 gang og i divisioner, hvor holdene normalt møder hinanden 3 gange, vil holdene kun møde hinanden 1 eller 2 gange.

Nærmere retningslinjer vi blive offentliggjort inden turneringens genoptagelse.

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund