Nyheder

Suspensionen af HT forlænges

28-09-2020

Da begrænsningerne i cafeerne åbningstider nu gælder frem til den 18. oktober, forlænges den igangværende suspension af holdturneringen på ubestemt tid.

Så snart der er klarhed over, hvornår begræsningerne lempes, vil TU meddele, hvornår holdturneringen kan genoptages og hvilke konsekvenser, pausen vil få for det resterende kampprogram.

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund