Nyheder

Opdatering af krav om fremvisning af gyldigt Corona-pas i forbindelse med holdkampe.

23-11-2021

Opdatering af de udmeldte krav. Det præciseres at holdkaptajner som bekendt fungerer som Turneringsledere til holdkampe, og har derfor pligt til at tilsikre at regler overholdes, og dermed også ret til at bede spillere forevise Corona-pas.

Beslutningen træder i kraft med det samme dvs. i praksis bliver det fra de kommende kampe i holdturneringen hvor de første er torsdag den 25. november 2021.

Som det er formuleret, så er det en ligestilling af alle spillesteder uanset om der allerede gælder krav om fremvisning af Corona-Pas og det gør der for langt hovedparten af spillesteder. Som sådan er det ikke en ekstra restriktion som sådan da de fleste spillesteder allerede har krav om Corona-pas så det er mere for at gøre det ens for alle.

TU har mandag den 22. november 2021 besluttet, sammen med Bestyrelsen i DBgF, at der skal vises gyldigt Corona-pas i forbindelse med holdkampe uanset hvor denne afvikles.

Mange hold har hjemmebane på cafeer hvor der allerede er krav om fremvisning af Corona-pas, så for at sidestille alle spillesteder, er det besluttet at man skal kunne fremvise Corona-pas uanset om spillestedet kræver det.

I praksis betyder det at en spiller kan bede om at se modstanderens Corona-pas, hvis der spilles et sted, eksempelvis privat, hvor der jf. de officielle regler ikke er krav om Corona-pas.

Kan man ikke fremvise Corona-pas eller dokumentation for fritagelse, så er der ikke adgang til spillestedet. Dermed er man no-show.

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund