Nyheder

Efter landsrådet – info fra bestyrelsen

07-10-2020

Landsrådet

På det ekstraordinære landsråd 26/9 blev forslaget til nye vedtægter vedtaget, og de er hermed trådt i kraft. På landsrådet blev også budgettet for 2020 vedtaget. Landsrådet drøftede endvidere aktivitetsplanen for 2020-2021 og nye modeller for medlemskab. Det officielle referat fra landsrådet er under udarbejdelse.

Sekretariat genåbner

Sekretariatet med Jens Chr. Pedersen som forbundssekretær genåbner pr. 15/10, da budgettet nu er vedtaget. Mere info følger.

Corona

Bestyrelsen og TU drøfter løbende corona-situationen. Bestyrelsen har som bekendt efter indstilling fra TU besluttet at suspendere holdturneringen indtil videre. Hvad angår øvrige turneringer og aktiviteter, så forventer bestyrelsen, at arrangører, turneringsledere og deltagere lever op til gældende retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne.

Reviderede regler for medlemskab på vej

Med udgangspunkt i drøftelsen på det ekstraordinære landsråd arbejder bestyrelsen på at revidere reglerne for medlemskab. Bestyrelsen regner med, at nye regler kan træde i kraft til nytår. Mere følger.

Workshop om ideer til medlemshvervning

Bestyrelsen går i gang med at arrangere en workshop for klubformænd og andre nøglepersoner, som inviteres til at bidrage med og udvikle ideer til, hvordan vi kan skaffe nye medlemmer og udbrede kendskabet til backgammon i Danmark.

Udskiftning i bestyrelsen

Steen Grønbech har valgt at forlade bestyrelsen pga. tidsmangel. Steen erstattes af suppleant Christian Skjæran. Bestyrelsen takker Steen for en stor og meget engageret indsats i bestyrelsen gennem mange år.

Bestyrelsen

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund