Akademiets forside | Lektion 15 | Lektion 16

 

Backgammon Akademiet

opgaver til Lektion 15:
doblinger i holdespillet

 

 

Opgave 1

Kan hvid doble? Kan sort tage?

Opgave 2

Kan hvid doble? Kan sort tage?

 

Opgave 3

Kan hvid doble? Kan sort tage?

 

Opgave 4

Kan hvid doble? Kan sort tage?

 

Opgave 5

Kan hvid doble? Kan sort tage?

 

Opgave 6

Kan hvid doble? Kan sort tage?

 

Opgave 7

Kan hvid doble? Kan sort tage?

 

Opgave 8

Kan hvid doble? Kan sort tage?

 

Opgave 9

Kan hvid doble? Kan sort tage?

 

Opgave 10

Kan hvid doble? Kan sort tage?

 

Svar

Opgave 1: Hvid er foran med 25 pips. Hvid har clearet sit midtpunkt, men har stillet sine brikker på 10-punktet, hvor der stadig er meget kontakt med det sorte anker 6 pips væk. Hvid kan cleare 10-punktet med dobbeltslag og med 52. Hvids position har samme styrker og svagheder som referencepositionen. Hvid kan doble og sort kan tage.

Opgave 2: Hvid har 7-punktet og står stærkere end i referencepositionen. Hvid fører ræset med 27 pips. hvilket i referencepositionen ville antyde, at sort skal overvej at passe.  Nu har sort et stort pas. Hvid dobler naturligvis.

Opgave 3: Hvid fører med 27 pips og har 8 brikker at spille med i outfielden. Men to af brikkerne er placeret på 15-punktet, som er et ekstra punkt, der skal cleares, hvilket er en stor ulempe for hvid. Det er en meget stor fejl at doble. Sort har et nemt take her.

Opgave 4: Prime eller holdespil? Hvid fører med 19 pips mod sorts 3-punkts-holdespil. Hvid har mange muligheder for at cleare midtpunktet med minimal risiko. Kontakten er stadig lidt værd for sort, så sort kan tage lidt "dybere" end i positioner uden kontakt. Men 19 pips er for meget, når hvid kun har 112 pips. Hvid dobler, og sort må passe.

Opgave 5: Hvid er foran med 13 pips mod sorts 5-punkts-holdespil. Hvid har 90 pips, så i et ræs uden kontakt ville sort kunne tage ned til 11 pips. Så spørgsmålet er: Er kontakten 2 pips værd? I dette tilfælde er svaret nej. Hvid dobler, og sort har et lille pas.

Opgave 6: Hvid fører med 26 pips mod sorts 7-punkts-holdespil. Det hvide 11-punkt er en landingsplads for hvid, men samtidig et punkt, der skal cleares på et senere tidspunkt. Sort har masser af kontakt. Hvid kan doble, og sort har et stort take.

Opgave 7: Hvid fører med 25 pips mod sorts 5-punkts-holdespil. Sort har desuden en brik på 3-punktet, som giver noget ekstra kontakt til sorts fordel. Jo længere tilbage brikken står, des bedre er det for sort. Hvid har 9 numre, der laver 3-punktet, så brikken på 3-punktet udgør også en risiko for sort. Alt i alt er sorts position stærkere end i referencepositionen. Hvid har en lille dobling, og sort har et stort take.

Opgave 8: Hvid fører med 11 pips. Normalt vil det ikke være nok til at doble mod en 5-punkts-holdespil. Men her har hvid også skud på det sorte blot på 12-punktet. Det er naturligvis en stor fordel for hvid, og det betyder, at hvids gammonchancer stiger. Hvid kan også lave 3-punktet med kombinationer at 3'ere, 5'ere og 6'ere. Men som vi så i opgave 7, er brikken på 3-punktet en fordel for sort.  Hvid kan doble på sine trusler, men sort har et meget klart take på grund af kontakten og sorts gode chancer i løbespillet i de varianter, hvor hvid ikke hitter brikken på 12-punktet.

Opgave 9: Hvid fører ræset med 20 pips mod sorts 7-punkts-holdespil. Normalt vi det være rigeligt til en dobling, men her har hvid mistet sit 8-punkt, Hvid har ingen landingsplader til sine brikker på 13-punktet. Det er en meget stor ulempe. Hvid er langt fra at have en dobling, og sort har naturligvis et nemt take.

Opgave 10: Hvid fører med 40 pips mod sorts 5-punkts-holdespil. Det vil nomalt være en stor dobling og er stort pas. Der er imidlertid en stor ulempe, at hvid mangler at lave 5-punktet. Det gør hvids indspil for sårbart til, at hvid kan doble. Sort har et stort take.

 

Akademiets forside | Lektion 15 | Lektion 16

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund