Medlemskab og kontingent

Kontingenter for 2020-2021

Medlemskab af DBgF (kontingentåret) løber fra 1/8 til 31/7. Medlemskab er personligt.

  • Almindeligt medlemskab: 300 kr. pr. år.
  • Ungdomsmedlemskab for personer under 18 år: 150 kr. pr. år.
  • Intromedlemskab: 0 kr.

Intromedlemskab gælder for personer, der ikke tidligere har været medlem af DBgF. Intromedlemskab gælder fra indmeldelsestidspunktet og frem til starten på næste kontingentår (førstkommende 1/8), hvorefter der overgås til almindeligt medlemskab (evt. ungdomsmedlemskab).

Betaling af kontingent

Kontingent kan betales med Mobile Pay til 92457 eller ved overførsel til bankkonto 9570-0002919265. Husk at oplyse navn og medlemsnummer sammen med betalingen. Frist for kontingentbetaling er 1/8.

En klub kan vælge at forestå kontingentbetaling for alle klubbens medlemmer. I det tilfælde skal klubben indsende en fuldstændig liste med angivelse af navne og medlemsnumre på de pågældende medlemmer.

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund