Persondatapolitik for Dansk Backgammon Forbund.

Dansk Backgammon Forbund indsamler og behandler kun data om medlemmerne, som har saglige og legitime formål, og som er nødvendige for forbundets virke. Ved behandling af persondata overholder Dansk Backgammon Forbund de til enhver tid gældende regler og lovgivning.
 
Dansk Backgammon Forbund behandler ikke personfølsomme oplysninger. Det er en forudsætning for medlemskab af Dansk Backgammon Forbund, at man accepterer denne persondatapolitik og giver samtykke til at forbundet kan behandle personlige data i overensstemmelse med denne politik.
 

Til hvilke formål indsamler vi persondata?

Dansk Backgammon Forbund indsamler persondata til brug for medlemsadministration og kontingentopkrævning, for at sikre medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne, for at kunne udsende information til medlemmerne samt for at kunne behandle sportslige resultater, kampe, normer, titler, statistik, rangliste mv.
 

Hvor længe opbevarer vi data?

Forbundet behandler kun persondata, så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de er indsamlet, eller så længe forbundet er pålagt en juridisk forpligtelse hertil.
 
Vi sletter data om medlemmerne 3 år efter, at medlemskab er ophørt. Data om sportslige resultater, tillidshverv m.v. opbevares dog så længe det har sportslig, statistisk eller historisk værdi.
 

Hvilke data indsamler vi?

Dansk Backgammon Forbund indsamler og behandler persondata, når du melder dig ind i forbundet via forbundets website, og så længe du er medlem Vi indsamler og behandler følgende data: Navn, e-mail, postadresse, telefonnummer og fødselsdato.
 
For nogle af oplysningerne kan du selv bestemme, om de skal være synlige for de øvrige medlemmer af forbundet, eller om de kun skal være tilgængelige for bestyrelse og andre, der løser administrative opgaver for forbundet.
 

Hvem er dataansvarlig?

Bestyrelsen er dataansvarlig for Dansk Backgammon Forbund, CVR nr. 35977937. Kontaktoplysning til bestyrelsen fremgår af forbundets website og kan tillige oplyses ved henvendelse til forbundet på info@dbgf.dk. 
 

Hvem behandler persondata?

Dansk Backgammon Forbund har data opbevaret hos Simply.com, som fungerer som vores databehandler. Persondata bliver opbevaret i Simply.com’s datacentre.
 
Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandler, hvilket er en garanti for overholdelse af gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.
 
Dansk Backgammon Forbund sælger ikke persondata til tredjemand, og vi overfører ikke persondata til tredjelande.
 

Dine rettigheder

Som registeret har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til få adgang til, rettet og slettet data, som forbundet har registeret om dig. Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til databeskyttelsesmyndigheden.
 
Du skal være opmærksom på, at behandling af dine persondata er en forudsætning for at kunne være medlem af Dansk Backgammon Forbund.
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund