Dansk backgammon forbunds landshold

 

1. Formål

 • At repræsentere Danmark ved diverse internationale mesterskaber for hold
 • At bidrage til at udbrede kendskabet til backgammon i Danmark
 • At inspirere og motivere bredden til at dygtiggøre sig.

2. Sportslig målsætning for landsholdet

 • At vinde medaljer for Danmark ved internationale mesterskaber for holdbackgammon.

3. Kriterier for udtagelse til landsholdet

 • Spilleren skal være betalende medlem af DBgF og have dansk statsborgerskab (dansk
  pas) eller have permanent opholdstilladelse i Danmark
 • Spilleren skal som minimum have opnået botnorm 1 eller være GM
 • Spilleren skal forvente at skulle afsætte en weekend til at spille udtagelsesturnering
 • 3-4 feriedage skal årligt kunne afses til deltagelse i internationale turneringer

4. kvalifikationsturnering

 • Alle GM’er og spillere med botnorm 1 inviteres til en kvalifikationsturnering
 • Kvalifikationsturneringen afvikles online 1-2 måneder før udtagelsesturneringen
 • Turneringen finder sted på en af bestyrelsen valgt online platform
 • Der spilles et på forhånd fastsat antal kampe til 13 point
 • Spillerne ruller selv kampene på landsholdssettings og sender dem til turneringslederen
 • Turneringslederen indsamler kampene og laver en oversigt over PR

5. UDTAGELSESTURNERING

Landsholdstruppens spillere udtages på baggrund af udtagelsesturneringen.

 • Alle medlemmer af DBgF med botnorm 2 eller bedre er direkte kvalificeret til
  deltagelse i udtagelsesturneringen
 • Udtagelsesturneringen afvikles som en 2-dages weekendturnering ca. 3 måneder før
  VM for hold
 • Der spilles et på forhånd fastlagt antal kampe til samme antal point som til VM for
  hold
 • Modstanderen findes ved lodtrækning
 • Hvis alle kampe bliver tastet live, tilfalder en evt. bye den spiller med lavest PR, der
  ikke allerede har fået en bye
 • Alle kampe rulles efterfølgende på botnorm settings
 • De spillere med lavest PR repræsenterer Danmark til det kommende VM for hold

6. BESTYRELSENS OPGAVER

 • Udarbejdelse af vilkår for sponsorering af landsholdet
 • Fastsættelse af årligt budget for landsholdet
 • Vedligeholdelse af landsholdsdokumentet (dette dokument)
 • Indkøb af trøjer til landsholdsspillerne
 • Udpege en turneringsleder til kvalifikations- og udtagelsesturneringen. Dette kan være
  en spiller
 • Beslutning om størrelse på truppen, der deltager i et mesterskab, typisk 1-2 ekstra
  spillere
 • Tilmelding af landsholdet til de relevante turneringer
 • Vurderer om de udtagne landsholdsspillere lever op til kravene i pkt. 7. I fald det
  vurderes ikke at være tilfældet kan bestyrelsen tildele vedkommendes plads til næste
  kvalificerede spiller

7. krav til landsholdsspillerne

 • Spillerne udnævner en koordinator
 • Spillerne træner sig op til kommende turneringer
 • Spillerne optager alle kampe til turneringerne
 • Spillerne udviser interesse for deltagelse i aktiviteter vedrørende lærings- og
  uddannelsestilbud til forbundets medlemmer
 • Spillerne accepterer, i landsholdssammenhæng, at optræde i officielle spillerdragter
  stillet til rådighed af DBgF
 • Spillerne udviser god sportsånd
 • Spillerne er værdige repræsentanter for dansk backgammon og loyale ambassadører
  for DBgF

8. koordinatorens rolle

 • Kommunikation med bestyrelsen
 • Udarbejdelse af budget for landsholdet
 • Aflæggelse af regnskab for landsholdet
 • Sørger for transport og ophold
 • I samarbejde med spillerne sætter holdet til kampene
 • Indsamler alle kampe, sørger for de bliver rullet ud på botnorm settings, og lægger dem ind i landsholdets database
 • Udarbejdelse af forslag til, hvordan landsholdet kan inspirere bredden til at dygtiggøre sig

9. Gevinster

 • Landsholdets gevinster går ubeskåret til DBgF
 • Såfremt landsholdet opnår medaljer, byder DBgF på en middag til spillerne

Dansk Backgammon Forbunds bestyrelse, Oktober 2021

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund