DBgF's vedtægter beskriver at man kan være enkelt medlem af forbundet og så kan backgammonklubber optages.

Om lukkede klubber - Vest for Storebælt
Der er klubber som har lukkede hold hvor der ikke er plads p.t. til at optage nye medlemmer eller hvor nye medlemmer findes ved egen indsats.
Hvis klubben selv ønsker at være defineret som en åben klub så kontakt venligst sekretariatet på mail: info@dbgf.dk og så får vi bragt det i orden.

Lukkede klubber Vest for Storebælt har deres egne klubsider:
Team Casino Munkebjerg (Vejle).

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund