sekretariatet

Sekretariatsleder Erik Sommer, Mobil: 31 53 02 61. Kan kontaktes på e-mail: info@dbgf.dk
Henvendelser til sekretariatet sker bedst som mail henvendelser.

Sekretariatsleder står fra 1. januar 2024 til rådighed for DBgFi 7,5 timer om ugen idet dette beregnes som et gennemsnit på månedsbasis og at der dermed er fleksibilitet mellem ugerne.

Sekretariatets arbejdsopgaver:

 • Løsning af kontoropgaver indenfor for forbundets interesseområde.
 • Arbejdsopgaverne omfatter at yde støtte til bestyrelse samt udvalg, varetage medlems- og klubadministration. Målet er at yde den bedst mulige service indenfor den afsatte tid som ”back end”. Bestyrelsen har til opgave at virke som spydspids for forbundet som ”front end”.
 • Sekretariatsleder varetager pr. 1. januar 2024 de følgende opgaver som beskrevet til bestyrelsen på bestyrelsesmødet 19. september 2023.
 • Mobile Pay – kontingent betalinger.
 • Bank – kontingent betalinger.
 • Kontingentopdateringer.
 • Opfølgning manglende kontingentbetalinger / dem som har spillet.
 • Opfølgning forkert/betaling.
 • Nye medlemmer oprettelse.
 • Genaktivering af tidligere medlemmer.
 • Klubadministration- vedtægter, oprettelse, hjemmeside m.v.
 • Kontakt generelt til Danmarks Tankesports Forbund.

Øvrige kontaktpersoner:
Formand for DBgF (Karsten Bredahl) har ansvaret for at håndtere henvendelser til bestyrelsen på formand@dbgf.dk
Kassereren for DBgF (Jesper Mølgård) har ansvaret for at håndtere økonomiske henvendelser på kasserer@dbgf.dk
Ratingministeren for DBgF (Lars Nielsen) har ansvaret for at håndtere rating henvendelser på rating@dbgf.dk
Turneringsudvalget (TU) med TU formand (Gitte Dalgaard) har ansvaret for at håndtere TU henvendelser på tu@dbgf.dk

DBgF’s kasserer varetager fra 1. januar 2024 de følgende opgaver som beskrevet til bestyrelsen på bestyrelsesmødet 19. september 2023:

 • Banksaldo – posteringer (bilagsmappe hvor alle bilag med udgifter skal have 2 underskrifter fra bestyrelsen). Digitalt opbevaring skal implementeres.
 • Betalinger Simply.com, DN Simple, Saalbach consult m.v. 
 • Forberedelse samt fremlæggelse af årsregnskab og budgetter.
 • Revidering af regnskab med kontakt til revisorer. 
 • Implementering af automatisk betalingsordninger m.v

DBgF’s kasserer varetager fra 1. januar 2024 i samarbejde med Turneringsudvalget (TU) de følgende opgaver som beskrevet til bestyrelsen på bestyrelsesmødet 19. september 2023:

 • Betaling deltagelse holdturnering
 • Betaling deltagelse pokalturnering
 • Betaling deltagelse DM turnering
 • Præmieudbetaling holdturnering
 • Præmieudbetaling pokalturnering
 • Præmieudbetaling DM

DBgF’s kasserer varetager fra 1. januar 2024 i samarbejde med bestyrelsen den følgende opgave som beskrevet til bestyrelsen på bestyrelsesmødet 19. september 2023:

 • Landsholdet udgifter samt deltagelse ved VM.

Turneringsudvalget (TU) varetager selv de følgende opgaver som beskrevet til bestyrelsen på bestyrelsesmødet 19. september 2023:

 • Hjælp til at finde turneringslokaler.
 • Hjælp til at finde udlejning af borde/stole.
 • Resultat profiler
 • Nyheder/turnering
 • Oprette turneringer/kalender
 • Forum/turneringer

Ratingministeren varetager selv de følgende opgaver som beskrevet til bestyrelsen på bestyrelsesmødet 19. september 2023:

 • Rating af kampe (men, får bistand af sekretariatet til at tjekke ulovlige spillere).

Bestyrelsen varetager selv alle markedsføringsaktiviteter medmindre andet aftales.

Denne side senest opdateret af Sekretariatet tirsdag den 2. januar 2024.

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund