Kommissorier for udvalg

Bestyrelsen nedsætter udvalg og udarbejder kommissoirer for udvalgene i henhold til forbundets vedtægter.

Nedenfor gældende kommissorier og regler for udvalgene:

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund