Akademiets forsideOpgaver til lektion 6 | Lektion 7

 

Backgammon Akademiet

Lektion 6:
Blitz

 

Ordet blitz kommer fra det tyske ”blitzkrieg”, som var en tysk militær strategi fra 2. verdenskrig. Tanken bag var, at hvis der var risiko for, at man ville tabe en langvarig stillingskrig, så skulle man i stedet gå efter en kort krig, hvor alt sættes ind på at slå fjenden med det samme.

I backgammon er tanken bag blitzen netop at sætte alt ind på at vinde hurtigt. Risikoen kan være høj, især hvis man løber tør for ammunition under angrebet, men gevinsten kan være stor, for når blitzen lykkes, er der store chancer for at vinde gammon.

Hvornår kan vi kalde et angreb for en blitz?

  1. Modstanderen skal have mindst én brik på baren.
  2. Modstanderen må ikke have et anker i vores hjemland.

De 2 forhold kan opstå når som helst i løbet af et parti, men ses oftest åbningen, hvor vi spiller aggressivt. Hitter løs, hitter retur, hitter retur igen og bygger punkter. Pludselig sker det, at vores modstander danser efter et hit. Og er der en anden løs brik at skyde på, og har vores modstander ikke fået etableret et forsvarsværk, så er blitzen i gang.

 

Figur 1

Figur 1 så vi også i lektion 5 om spilleplaner. Hvid er kommet godt fra start og har fået en god stilling, der kan udvikle sig både til en prime, en blitz og et løbespil. Hvid har et lille forspring i ræset og har bygget 5-punktet og 10-punktet. Sort har ikke fået udviklet sin stilling og er sårbar. Med lidt hjælp fra terningerne er hvid klar til at blitze. Faktisk står hvid så stærkt, at alene truslen om en blitz er nok til at hvid kan overveje at doble. Det ser vi på i en senere lektion.

Hvid kan lave 4-punktet med alle kombinationer af 2'ere, 4'ere og 6'ere plus 33. Det er 10 numre. Desuden er der de numre, hvor hvid kan hitte løs. Det er alle de øvrige 2'ere, 4'ere og 6'ere plus 31 og 51. Det er faktisk lettere at tælle de numre, der ikke rammer en sort brik. Hvis sort danser, er blitzen i gang. Hvis sort kommer ind fra baren uden at returhitte, er angrebet stadig i gang.

 

Figur 2

Hvid ruller nu 63. Det er ikke et af de 10 bedste numre, men rigelig godt til, at hvid kan prøve at få gang i blitzen. Det er der flere muligheder for. Det er vigtigt at lægge mærke til, at hvid ikke har lagt sig fast på en bestemt spilleplan endnu. Hvid kan godt vælge en anden plan end blitzen. At løbe fra 23 til 13 er bestemt et fornuftigtig træk. Alle de hvide brikker er aktive, og hvids stilling er velegnet både til et løbespil og et primespil. Faktisk er det løbespillet, der her giver hvid de største gevinstchancer. Så hvis gammons ikke betyder noget, er 22/13 det stærkeste træk.

Blitzen kan bedst retfærdiggøres som spilleplan, når hvid har gavn af at vinde en gammon (det vil i praksis sige, når hvid mangler mere end ét point i at vinde matchen). Hvid vil ofte gå efter de træk, hvor sandsynligheden for at vinde gammon er størst. Det betyder mindre, at det kan være på bekostning af nogle gevinstchancer – det er risikoen værd.

I figur 3 og 4 er vist de to træk med 63, som computeren foretrækker, når hvid har gavn af at vinde gammons (og det er jo oftest tilfældet):

 

Figur 3

 

Figur 4     

I figur 3 har hvid hittet med 13/4*. Hvis sort ikke hitter tilbage, kan hvid lave 4-punktet næste gang, og så bliver hvid overvældende favorit. I figur 4 har hvid hittet begge de sorte brikker med 10/4*/1*. Det har den fordel, at sandsynligheden taler for, at sort kun kommer ind med en brik, og så kan hvid fortsætte sit angreb. Ulempen er, at hvid får sværere ved at lave 4-punktet.

Da 2 mand på baren er bedre end én, skulle man tro, at position 4 er bedre for hvid end position 3. Men i realiteten er de 2 træk stort set lige gode. I begge tilfælde er hvid stor favorit og vinder gammon i de fleste af sine gevinstpartier.

Faktisk står hvid så godt, at selvom sort i figur 3 ruller et af sine bedste numre, fx 43 og laver 4-punktet og sætter en hvid brik på baren, er hvid stadig favorit. Hvid har en god prime og har stadig gode chancer for at få de bageste brikker hjem og spille et primespil eller mod et holdespil.

Men indtil videre er blitzen ikke rigtig kommet i gang. Hvid har ikke forpligtet sig til en bestemt spilleplan, og sort har ikke været i rigtig fare, selvom den hvide position har mange fordele og muligheder.

Anderledes forholder det sig, hvis hvid blitzer hurtigt, fx ved et dobbeltslag.

 

Figur 5

I figur 5 har sort åbnet med 43 (24/21 13/9) og hvid har rullet 55. Hvid har lavet 1- og 3-punkterne og sort danser.

Nu er blitzen i gang med det samme. Sort er på baren og har ikke fået etableret et anker. Sammenligner vi med den forrige position, er der nogle indlysende forskelle. For det første har hvid et 3-punkts-bord, hvilket gør det mere sandsynligt, at sort danser. For det andet har sort en brik på baren. Begge dele er til hvids fordel.

På den anden side har hvid kun 8 brikker på sin egen side af brættet.  Hvid har brug for, at sort danser nogle gange, så det er en ulempe for hvid ikke at have så mange brikker at angribe med. Og hvid er nu "forpligtet" til at blitze, da hvid har lavet 1- og 3-punkterne og derfor har ikke mulighed for at falde tilbage til et primespil, hvis sort får lavet 4-punktet. Hvids position er rigtig god til en blitz og rigtig dårlig til alt andet. Der er derfor nu kun én vej frem: Angreb!

 

Figur 6

I figur 6 har hvid rullet 63 og har hittet løst på 4-punktet. Det er hvids eneste fornuftige træk. Sort skal nu bruge et dobbeltslag for at lave et anker, og selv om sort hitter tilbage, er hvid stadig godt med. Hvids største problem er, at der ikke er så meget ammunition at skyde med. Hitter sort tilbage et par gange og får lavet et anker, vender spillet.

 

Figur 7

I figur 7 har sort rullet 22 og lavet 4-punktet. Det er nu hvids tur. Med en brik på baren og et blot i sit eget ydre hjemland er hvid pludselig blevet den sårbare part. Selvom hvid er på rul, er det nu sort, der er favorit. De 4 hvide brikker bag det sorte anker laver ikke rigtig noget. Hvid kan ikke blokere det sorte anker og får meget at gøre med at få sine nu 3 bageste brikker bragt i sikkerhed.

Som vi kan se, så handler det i den tidlige blitz kun om én ting for hvid: At forhindre sort i at lave et anker. Så derfor er der kun ét at gøre: Blive ved med at hitte, så længe sort kommer ind. Først, når hvid løber tør for ammunition, er det tid at se sig om efter defensive alternativer.

 

Figur 8

I figur 8 har hvid blitzet med 55 og sort har danset. Hvid ruller nu 32. Hvid kan nu ikke hitte den sort brik på 2-punktet og må se i øjnene, at der er risiko for, at blitzen kan slutte, næsten inden den kommer i gang. Det bedste, hvid kan gøre, er at spille 13/8 og håbe på, at sort danser.

 

Figur 9

I figur 9 har hvid har blitzet med 55 og sort har danset. Hvid ruller nu igen 32.

Men denne gang er det rigtigt at spille 13/11 13/10. Ved at trække 2 brikker ned fra midtpunktet anbringer hvid sine brikker, så der er størst mulig sandsynlighed for at kunne lave et punkt i bordet og/eller at hitte en sort brik, der kommer ind fra baren. Hvid behøver ikke bekymre sig om, at sort skulle rulle 55 og komme tilbage i kampen. Det sker trods alt kun 1 ud af 36 gange, som i praksis er det det samme som ”aldrig”. Med 2 sorte brikker på baren kan hvid spille hyper aggressivt.

 

Opsummering

Selvom Walter Trice sagde: “Backgammon Is Not War. It’s … Roller Derby!", så er det ikke altid tilfældet. Blitzen er en spilleplan, hvor alt bliver sat på spil for at slå modstanderen ud og fremtvinge en hurtigt afgørelse. Spilføringen er forholdsvis enkel og altid den samme: Spil aggressivt og hit løs på de sorte brikker. Sæt alt ind. Er der to sorte brikker på baren kan vi stramme det yderligere: Spil hyperaggressivt og smid al forsigtighed over bord.

 

Læs mere

  • Walter Trice: "Backgammon Boot Camp", kap. 3: Blitz!
  • Bill Robertie: "501 Essential backgammon problems", kap. 9: The Blitz

 

Akademiets forsideOpgaver til lektion 6 | Lektion 7

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund