Nyheder

Konstituering af den nye bestyrelse

18-04-2023

Som foreskrevet i vedtægternes §7.9 har bestyrelsen her til aften konstitueret sig med en næstformand, en kasserer og en referent.

Næstformand: Jakob Rasmussen (9414)
Kasserer: Finn Bahn (4860)
Referent: Andreas Becher (4175)

Der vil senest 1. juni og med mindst 3 ugers varsel blive indkaldt til online landsråd for at få godkendt regnskabet for 2022. 

https://www.backgammon.dk/Organisation/Bestyrelse 

Næste skridt i bestyrelsens arbejde er en workshop den 14. maj, hvorefter vi igen vil melde ud.

P.v.a. bestyrelsen
Karsten Bredahl

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund