Nyheder

Ekstraordinært landsråd

19-06-2023

Ekstraordinært landsråd

7. juli, kl. 16.00 på Himmelev Bygade 17B i Roskilde indkaldes hermed til det ekstraordinære landsråd, som var en nødvendighed efter et enkelt punkt vedr. en hensættelse fra sidste års holdturnering måtte afvises i regnskabet.

Den tekniske formalia er nu bragt i orden af de 2 repræsentanter for projektet/regnskabet, Erling Skorstad og Finn Bahn.

Da sidstnævnte er vært, og det ekstraordinære landsråd er offentligt, så er det lovligt at møde op og overvære.
Tilmelding til formand@dbgf.dk vil derfor være mere end blot en god ide. 😀

Teknisk set er landsrådet skemalagt 1 døgn for sent, men kva formaliteten i mødet, så håber bestyrelsen, at medlemmerne kan leve med dette. 🙏

 

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2022
 
Eventuelle fuldmagter kan mailes til formand@dbgf.dk 
 

p.v.a. bestyrelsen
Karsten Bredahl

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund