Nyheder

Lidt om rigets tilstand...

23-10-2023

Kære alle 

Lidt ord fra 'forpersonen' ... 🙏 

Bestyrelsen består af 3 'gamle' og 4 'nye', og tiden efter landsrådet har været anvendt til at finde fodfæste i hinanden (opbygning af forenings-relation). 
Det har vi gjort ved først at mødes i maj på en workshop og sidenhen på nogle online-møder over sommeren og et live-møde i september måned. 

Traditionen tro har min forgænger, Pernille Rosendal, været en stjerne til at bringe opdateringer sommer og vinter (ish). 
Den tradition har jeg brudt ved at springe sommeren over og jeg springer nok også vinteren over, men bringer så her en status midtvejs. 
Jeg ville have ventet til jul, men når nu vi har så engagerede medlemmer, som spørger i forummet, så trykkede jeg lidt på speederen.
Jeg står selv på mål for indlægget men har naturligvis vendt det med bestyrelsen for sparring, men her er vi så...
Langt de fleste af forbundets medlemmer kender mig personligt og ved, at jeg gerne tager stafetten, også selv om jeg af og til snubler med den.  
Så her er lidt fra både hjerte og hoved... 

Jeg har lovet mig selv at undlade at gå i enkeltdialoger omkring forbundet, men derfor kan man godt spørge ind til emner, som ligger én på hjertet.  
I DBgF har vi altid haft en meget direkte dialog, og det skal vi fortsætte med, omend formen godt kan tåle en justering engang imellem, og det vil jeg forestå, så vi kan få bedre kommunikation uden at støje utilsigtet. Håber det går an og alle er relativ tilfredse med den fremtidige form, og ellers er jeg altid frisk på en dialog 'over hækken', blot jeg ikke sidder ved et bræt. 😁 

Først tager jeg fat i et par emner, som et medlem 👨‍✈️ har rejst andetsteds, og direkte derfra fortsætter jeg i et par emner mere.

@ workshop 
Workshoppen den 14. maj var bestyrelsens første live-møde efter landsrådet og designet til at arbejde med samt vægte emner (set fra helikopteren). 
Det var Jakob Rasmussens show og en stor oplevelse at se i udførelse.  
Det er ikke nødvendigvis interessant for medlemmerne (men det kan de senere resultater være), så informationen omkring workshoppen var blot for at gøre opmærksom på, at "der sker noget" men uden at gøre opmærksom på "hvad". 

@ Sekretariatet - "Bliver det? Giver det effekten?" 
Det er et specifikt spørgsmål, og for at forstå hele bevægelsen omkring et Sekretariat, skal man også sætte sig helt ind i strategiplanen. 
Men .... set med de store briller, så er Sekretariatet et middel til at nå målet. Hvad er målet så? Det er til evig debat ('flere medlemmer' virker oplagt men der er andre muligheder som bedre service, bedre hjemmeside, hurtige svar på mails, støtte af klubber, etc etc etc). 
På samme måde kan flere af udvalgene samt bestyrelsen også beskrives, men interessen bredt set i netop Sekretariatet er utvivlsomt bundet op på, at det er ligefrem proportionalt med en omkostning af en vis størrelse.

Det er naturligvis et emne, som er til konstant evaluering, eftersom det også er en konstant udgift. Det giver sig selv i enhver forretningsmodel. 
Men som sparringspartner til bestyrelsens arbejde, har Sekretariatet (personificeret ved Erik Sommer) været en stor hjælp. 
Er det for stor omkostning for den assistance? Det er den afvejning, vi har 7 folkevalgte i bestyrelsen til at afveje, og d.d. er vi svar skyldige.

@ medlemmer - "Hvor mange nye medlemmer fik vi i 21/22/23?" 

 Jeg har ikke de 100% eksakte tal, men det er ganske småt. Der har ikke været den vilde målbare effekt af flere medlemmer som følge af de gratis medlemskaber. Jeg mener, det er omkring 20 (+/-) ekstra medlemmer, vi har fået, men det korrigerer jeg gerne ind, når jeg har det rigtige tal, som Sekretariatet ellers har været så venlig at skaffe mig, men når man har min profil, så går det stærkt, og papirer ender lejlighedsvis i de forkerte bunker. 
Jeg tager det fulde ansvar her §:o) 

Til ovenstående fristes jeg til at bibringe et ekstra spørgsmål: "hvorfor så overhovedet have de gratis medlemskaber?" 
Det er et interessant spørgsmål og helt uventet, at jeg skulle få det af mig selv, men jeg vil forsøge at svare. 
Effekten af at have gratis medlemskaber er svær at måle, når der ikke er et system til at samle dem op. Det må vi arbejde på ude i klubberne. Odense er et godt eksempel på en klub/region, som er gode til at samle op. Derfor kunne justeringen være, at et gratis medlemskab kun kan anvendes af én person én gang. Så har man haft chancen for at lure med i butikken.
Der er åbne klubber og så er der lukkede klubber. Markedsføringen har ingen glæde af de lukkede klubber, så det er de åbne klubber, jeg har fokus på. 
Måske vi i virkeligheden mangler en 'receiver', som kan stå i døren og råbe "velkommen" til de nye, som nærmer sig indgangen.

Sekretariatet har faktisk lige lavet en oversigt over klubberne (kig i menuen i toppen under "organisation" => klubber). 

@ kontingent - skal det stige? 

For mit vedkommende er det ikke tanken, men det er en debat, som tages i bestyrelsen, som let kan overbevise mig om andet. Så tager vi den derfra. 
DBgF er en forening, og foreninger skal ikke spare penge op. Vi har en balance, som skal efterleves, og hvis der bruges penge, skal der penge ind (og modsat også). Vi kan ikke have en negativ balance. Det har vi prøvet før, og det går bare ikke (på alle tænkelige måder). 
Men jeg har længe følt, der ikke blev 'kælet' nok om de eksisterende medlemmer, og det kan godt have en omkostning.

@ Nordic Open 

Jeg skulle hilse fra Louisa Friberg og sige, at hun glæder sig til at se jer alle i Konventum i påsken 2024. Der er ytret ønske om en slags turneringspas til NO, så man forhåbentlig kan invitere nogle venner (læs: nye medlemmer) med, men det er også et punkt på den evigt oksende todo-liste. 
Jeg tror dog, kabalen går op, så nye medlemmer ikke skal skræmmes af et fuldt kontingent 3 måneder før fornyelse.

@ Skole backgammon 

I vest har der været god aktivitet på Sanderumskolen i Odense, hvor 188 elever har gennemført en kæmpe backgammon aktivitet, hvor initiativtager Daniel Sørensen har inviteret nogle personer over for at spille backgammon med eleverne. Omkring brættet mod eleverne stod udover undertegnede også verdensmestrene Peter Hallberg og Sander Lylloff.  
Det var intet mindre end en kæmpe oplevelse, og personligt kan jeg ikke takke Daniel nok for at give DBgF, børnene, mig, verdensmestrene og alle omkring projektet chancen for at overvære dette skue af dimensioner. Også tak til Odense Backgammon Klub for at støtte op og deltage aktivt i projektet.

I en mindre skala har en skole i Københavnsområdet udvist interesse for backgammon, og jeg har anden undervisnings-session dér torsdag d. 2. november. 

@ drift og økonomi 

Forbundet har en sund økonomi. Det betyder ikke, at bestyrelsen ikke kigger på driften i både højere såvel som lavere luftlag. F.eks. har MobilePay ændret deres forretningsbetingelser og tager nu en mindre formue i gebyr, og så er en naturlig reaktion naturligvis at lede medlemmerne over til bank-overførsler. Hvordan modellen spiller sig ud, er ukendt pt. 

@ dialog med lignende forbund 

Helt nyt, men jeg er netop inviteret med til dialog med et projekt i samarbejde med andre forbund/foreninger, og der er virkelig gang i mange spændende projekter på samling af interessenter, men det er fuldstændig nyt for mig og derfor endnu mere nyt for alle jer. 
Jeg planlægger at følge op med noget her, når det giver mening. 

@ TU – turneringsudvalget 

Der har virkelig været gang i DBgFs hjørnesten. Oprydningen har været stor, og der er lagt hundredvis af timer i at få TU op og stå. Alle os medlemmer skylder en tak til Gitte Dalgaard & Co. for den indsats og tak til Bertram for at køre Månedens Hero så godt. 

Det har også slået nogle skår rundt omkring af mange årsager (som ikke relevante for nyhedsbrevet her), men jeg er nødt til at minde om, at folk i udvalgene bruger deres fritid på at organisere DBgF, og kritik placeret på diverse vægge (forum og facebook) sælger bare ikke vores forbund bedre til potentielle medlemmer. Har man et emne, som skal adresseres, så send mailen direkte (i TUs tilfælde tu@dbgf.dk).  

@ Landsholdet 

Jakob Rasmussen og undertegnede har fået kriterierne på plads for udtagelse til landsholdet, som i 2024 skal en tur til Stockholm. Det kommer der en separat nyhed ud omkring snart, men det bliver en fest for deltagerne, som skal en tur til Odense for at konkurrere den 9.-10. marts. 

@ DM 

DM har igennem +30 år kørt med mindst 10 forskellige formater, men hvad vil man egentlig med DM? 
Bestyrelsens ambitioner er at DM skal være et stort del af vores udstillingsvindue med en vis favør til de højtratede spillere (rating, ikke PR om end der er en vis sammenfald i, at de skrappe PR-spillere ofte har en højere rating).  
TU har postet en invitation (med mig i det tekniske hjørne, deraf kom consolation ind i billedet til at starte med), men in heinsight er det ikke formålstjenstligt at bredde-aktivere alle deltagerne på en måde, så både consolation og DM Speed overlapper meget tidligt på søndagen, så da Speed blev rykket frem i programmet, blev der trykket på speederen i jagten på den præmis, som skal definere DM og i princippet genbruges år efter år. 

DM bliver derfor tilpasset den model, jeg selv var med til at indføre tilbage i 2018, hvor Michael ”Mik” Larsen vandt over Peter Friberg i finalen, dog med nogle minimale kalibreringer. Men det burde stadig blive et underholdende event med streaming i højeste kaliber, når Claus Elken sætter sit gear op (Malta Backgammon, husk at abonner på youtube-kanalen).

DM skal være en folkefest og fortjener en mere populær skæbne end den, som raser på de sociale medier i øjeblikket. Pas nu på med spontan kritik og sarkasme, når I skriver på væggene. Profiler af alle slags læser indlæggene med mange forskellige briller.

@ Lidt nyt om hjemmesiden

1/ Nicks fra f.eks. heroes kan nu lægges ind på egen profil. Profilerne fra Månedens Hero er opdateret. Hvis du har et nick, som ikke står på din profil, så "ret profil" + udfyld tekst-feltet.
Søgning af nicks foregår under menuen RANGLISTE - SØG MEDLEM.

2/ En fejl i brugerrettigheder er rettet, så man nu fortsæt kan læse som ikke-medlem, men man skal have et godkendt log-in (være medlem) for at skrive.
Det virker hensigtsmæssigt, at kun medlemmer har ytringsfrihed i vores private forum.

@ 10 års jubilæum 

Nå ja, sidst men ikke mindst så bliver Silkeborg Backgammonklub 10 år til foråret, så der kommer til at ske noget. Håber de har plads til 500 personer :o) 

 

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige tak for den enorme tillid, der er plantet ved os. Vi vil gøre vores bedste for at forvalte mandaterne til mest glæde for dansk backgammon. 

Og sidst men ikke mindst, så lad mig være den første, I hørte det fra i 2023: Glædelig jul. 

Hilsen Karsten Bredahl, formand for vores lille ydmyge backgammon-forbund 

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund