Landsråd

Vedtægterne for Dansk Backgammon Forbund beskriver hvordan landsrådet afvikles (§6).

Med hensyn til afvikling af det ordinære landsråd gælder det følgende (fremhævelse af et række relevante punkter):

§ 6. LANDSRÅD
1. Landsrådet er DBgF’s højeste myndighed.
2. Adgang til landsrådet og stemmeret på dette har alle medlemmer af DBgF, der har betalt kontingent senest 4 uger før datoen for landsrådets afholdelse.
5. Det ordinære landsråd afholdes hvert år i perioden uge 9-19 inkl.
8. Indkaldelse til landsråd skal ske ved bekendtgørelse på forbundets hjemmeside med mindst 7 ugers varsel.
Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på landsrådet, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 4 uger før landsrådets afholdelse.
Dagsorden, budgetforslag, evt. forslag og regnskab offentliggøres på forbundets hjemmeside senest 1 uge før landsrådets afholdelse.

2024, 28. marts 

2023, 7. juli (Ekstraordinært)

  • Dagsorden og indkaldelse
    Fredag den 7. juli, kl. 16.00 på Himmelev Bygade 17B i Roskilde indkaldes hermed til det ekstraordinære landsråd, som var en nødvendighed efter et enkelt punkt vedr. en hensættelse fra sidste års holdturnering måtte afvises i regnskabet. Den tekniske formalia er nu bragt i orden af de 2 repræsentanter for projektet/regnskabet, Erling Skorstad og Finn Bahn. Der er ikke ændret i regnskabet, der kommer blot en uddybning/forklaring. 

2023, 6. April 

2022, 30. April 

Landsråd 2022 – Indkaldelse og dagsorden
E-mail fuldmagt til DBgFs landsråd 2022
Fysisk fuldmagt til DBgFs landsråd 2022
Landsråd 2022 - Revideret Regnskab 2021
Landsråd 2022 - Budget for 2022
Landsråd 2022 - Økonomiprognose 2022-2027
Referat af landsråd 2022

2021, 15. maj 

2020, 26. september (Ekstraordinært)

 

2020, 28. Juni (Ordinært)

2019, 21. april

Denne side senest opdateret af Sekretariatet torsdag den 14. marts 2024.

 

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund