Landsråd

2023, 7. juli (Ekstraordinært)

  • Dagsorden og indkaldelse
    Fredag den 7. juli, kl. 16.00 på Himmelev Bygade 17B i Roskilde indkaldes hermed til det ekstraordinære landsråd, som var en nødvendighed efter et enkelt punkt vedr. en hensættelse fra sidste års holdturnering måtte afvises i regnskabet. Den tekniske formalia er nu bragt i orden af de 2 repræsentanter for projektet/regnskabet, Erling Skorstad og Finn Bahn. Der er ikke ændret i regnskabet, der kommer blot en uddybning/forklaring. 
  • Referat Ekstraordinært Landsråd 2023

2023, 6. April 

 

2022, 30. April 

 

2021, 15. maj 

 

2020, 26. september (Ekstraordinært)

 

2020, 28. Juni (Ordinært)

 

2019, 21. april

 

 

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund