Akademiets forsideOpgaver til lektion 17 

 

Backgammon akademiet

Lektion 17:

Doblinger i Bagspillet

 

Så længe der er alternative muligheder, prøver vi at undgå bagspillet. Ganske vist er der gode gevinstchancer i veltimede bagspil, men der er en omkostning i form af mange tabte, doblede gammons og backgammons. Men af og til er der ingen vej uden om at vælge bagspillet. Det sker især, når sort er kommet så langt bagud i ræset, at det er en fordel for sort at komme endnu længere bagud. I bagspillet er timing derfor afgørende og en af de ting, vi kommer til at holde meget øje med i denne lektion. Herudover er bagspillet karakteriseret ved, at sort holder 2 punkter i hvids hjemland.

Sorts opgave i bagspillet er ganske kompliceret. Sort skal holde 2 punkter i hvids hjemland og ”binder” derved 4 brikker, samtidig med, at sort så vidt muligt skal bygge sit eget bord uden at spille brikker dybt i bordet. Sort skal være langt bagud i ræset for at lykkes med den opgave. Sort er afhængig af at ramme en hvid brik og holde den tilbage, mens resten af hæren kommer rundt. Sort er desuden ofte afhængig af selv at blive hittet for at recirkulere sine brikker. Doblings- og takebeslutninger kommer til at afhænge af, hvor godt sort klarer alle disse opgaver.

Hvids plan er at forhindre sort i at udføre de nævnte opgaver. Hvids bedste middel til at forhindre sort i at recirkulere sine brikker er at bygge en prime foran sorts bageste punkter. Lykkes det, kan sort ofte ikke tage en dobling. Lykkes det ikke, kan sort få et veltimet bagspil, hvor det er ganske små ting, der afgør, om der i en position skal dobles/tages.

 

Figur 1

Figur 1 er en position, som måske, måske ikke, skal betragtes som et bagspil.

Sort er bagud med 40 pips. Det er meget lidt i et bagspil, hvor sort gerne vil være bagud med op til 80-100 pips (afhængigt af, hvor sorts bageste punkter er placeret) for at være sikker på at kunne holde sammen på stillingen. Vi kan betragte positionen som et bagspil med tvivlsom timing, men vi kan også se den som et holdespil med ekstra kontakt. Uanset hvad, er det er for tidligt for hvid at doble. Sort har god struktur i sit hjemland og har flere mulige spilleplaner, uanset hvad der sker i de næste rul.

Walter Trice (se litteraturlisten nedenfor) diskuterer, hvilket rul hvid egentlig vil foretrække, hvis hvid selv kan vælge. Vil hvid vælge 61 og hitte begge de løse brikker? Eller vil hvid vælge 21 og spille 13/11 6/5?

I dag er computeren ikke i tvivl og vil med klart vælge 61 og spille 13/12* 13/7*. Når spørgsmålet alligevel er værd at bringe op, skyldes det, at er så stor forskel på de resulterende positioner.

Lad os antage, at hvid ruller 21 og spiller 13/11 6/5. Det bringer sort i en situation, hvor det vil være vanskeligt at få et bagspil til at lykkes. Sort er ikke nok bagud i ræset, men kan til gengæld spille positionen som et holdespil. Sort kan eventuelt få genetableret midtpunktet eller bruge barpunktet som en ekstra forhindring for hvid. Uanset hvad, så er der masser af kontakt, og det vil i lang tid være let for sort at acceptere en dobling. Efter at have spillet 13/11 6/5 har sort en gevinstchance på 32 % og en gammonrisiko på ca. 13 %.

Hvis hvid i stedet ruller 61 og hitter begge sorte brikker, er situationen helt anderledes. Pludselig er sort bagud med 66 pips og er nu tvunget ud i bagspillet. Sort har ikke begravet nogle brikker, og hvid er langt fra at have bygge en prime. Sort kan relativt let få recirkuleret de to brikker på baren. Uanset om sort danser eller kommer ind med de to brikker på baren, kan hvid ikke doble. Bagspillet giver sort flere gevinstchancer (38 %). Til gengæld er gammonrisikoen næsten fordoblet til 25 %. Computeren foretrækker det aggressive spil på grund af de ekstra gammons.

Som nævnt i lektion 9 er bagspillet en af de positionstyper, hvor vi ikke kan være sikre på, at computeren har ”ret” i evalueringen. Derfor skal vi måske ikke hænge os for meget i tallene, men mere være opmærksom på principperne.

Positionen i figur 1 kan udvikle sig i flere retninger. Det kan blive et bagspil, og det kan blive et holdspil. Det afhænger først og fremmest af terningerne og dernæst af de valg, der foretages. Hvid kan ikke doble, fordi sort har gode forsvarsmuligheder, næsten uanset, hvad der sker. Hvid har ingen market losers.

 

Figur 2

I figur 2 har hvid fået bygget en prime foran sorts bagspilspunkter. Samtidig har sort rullet høje slag og har nu ganske kort tid tilbage, før der skal spilles brikker dybt i bordet. Sort er kun bagud med 45 pips. Et stort dobbeltslag kan være ødelæggende.

På grund af hvids market losers kan hvid måske doble. Men det er ikke en overbevisende dobling. Så længe sort har muligheden for at holde sit bord intakt er, det et nemt take for sort. Den kontakt, som de 2 sorte punkter i det hvide hjemland giver, er meget værd. Og sort skal ikke have ret mange ekstra pips, før hvid er langt fra at kunne doble.

 

Figur 3

Hvor lidt, der skal til for at ændre situationen, ser vi i figur 3, hvor vi har taget 5 pips fra sort. Nu har hvid en kæmpe dobling, og det er tvivlsomt, om sort kan tage doblingen. Sort har brug for, at hvid giver et skud meget snart, og det ser ikke sandsynligt ud.

 

Figur 4

I figur 4 har vi flyttet 2 sorte brikker tilbage, så sort har 6 brikker fanget bag den hvide prime. Sort er bagud med 69 pips og skal bruge en 6'er i næste rul for ikke at crunche. 33, 44 og 55 er rene katastrofer. Alligevel er det ikke givet, at sort skal passe en dobling.

 

Figur 5

Timing handler ikke kun om pipcount, men i høj grad også om brikkernes placering. I figur 5 er sort igen bagud med 69 pips, men står her langt bedre end i figur 4. Sort er ikke afhængig af en øjeblikkelig 6'er, og alene dét er nok til at ændre situationen markant. Hvid kan ikke doble, og sort har et mageligt take. Når sorts timing er god, skal hvid have færre punkter at cleare, før hvid kan doble.

I figur 5 har sort haft et 34-bagspil. Placerer vi de sorte brikker dybere i hvids hjemland, får sort mere kontakt, men til gengæld har sort brug for mere timing og taber derfor typisk flere gammons.

 

Figur 6

I figur 6 har sort et 12-bagspil, og er kun bagud med 49 pips. En af sorts udfordringer er her, at det er meget vanskeligt at transformere positionen til et holdespil. Sort er forpligtet til at spille et bagspil og har derfor færre valgmuligheder end i figur 1. Sort er kun bagud med 49 pips. Det er mere end i figur 1, men hvid kan alligevel godt doble. Sorts timing er tvivlsom, men fordi hvid er stadig er langt fra at etablere en prime, kan sort tage.

 

Figur 7

I figur 7 har hvid også 4-punktet. Sort er bagud med 52 pips, men det er nu alt for lidt. Bliver sort hittet (og det er overvældende sandsynligt), bygger hvid en prime, og sort kommer til at ødelægge sin stilling ved at spille brikker dybt i bordet. Hvid står nu så godt, at hvid kan tillade sig at vente med at doble og i stedet spille på at vinde en gammon.

 

Figur 8

Har sort både god timing og mulighed for at bygge sit bord, kan hvid ikke doble før meget sent i partiet. I figur 8 er sort slet ikke begyndt at bygge sit bord, men det betyder ikke ret meget. Da sort er bagud med 91 pips, har sort masser af tid til at bygge bordet. Hvid er langt fra at have en dobling.

I det tidlige bagspil skal vi holde øje med, hvor mange pips sort er bagud, og hvad sandsynligheden er for, at sort kan holde sit bord. Jo færre pips sort er bagud, og jo stærkere en prime hvid har bygget, des svagere står sort. Ligesom da vi så på doblinger i primespillet, består en stor del af vurderingen altså i at kikke fremad og se, hvad der kan gå galt for sort.

Når vi kommer længere frem i partiet, og hvid er begyndt at tage brikker af, kan sort kun tage en hvid dobling, hvis bagspillet er veltimet, og bordet er intakt.

 

Figur 9

I figur 9 har hvid taget 4 brikker af, mens sort har kæmpet for at holde sin struktur intakt. Men sort nu er i knibe. Sort får kun skud, hvis hvid ruller 63, og i alle andre varianter må sort løbe fra et af sine ankre eller spille brikker dybt i bordet. Sort må her passe en hvid dobling, og det er tæt på, at hvid kan spille på gammon i stedet for at doble.

 

Figur 10

Helt anderledes ser det ud, hvis sort har god timing. I figur 10 er sort bagud med 121 pips og har ingen problemer med at holde sin struktur intakt, mens sort venter på det skud, som hvid er favorit til at give. At hitte en enkelt hvid brik er langt fra nok til at sikre sorts gevinst, men det vil give sort gode gevinstchancer. Hvid kan ikke doble, og sort har et meget stort take.

 

Figur 11

I bagspillet har timingen større betydning end antallet af brikker, hvid har taget af. I figur 11 har hvid endnu ikke taget brikker af og kan spille sikkert et stykke tid endnu. Sorts timing er derfor tvivlsom på trods af brikken på 7-punktet. For sort handler det jo om, at hvid skal give skud på et tidspunkt, hvor sort har sort punkter i hvids hjemland, og hvor sort har en god struktur. I figur 11 må sort helst ikke rulle høje numre, så derfor er det tvivlsomt, om sort kan tage en dobling.

 

Figur 12

I figur 12 har sort rullet tilpas små numre, mens hvid har taget 4 brikker af, til at sort nu kan tage en dobling. Hvis hvid ruller 63, giver det skud, og snart kommer flere muligheder for sort.

 

Figur 13

 

Jo færre punkter hvid mangler at cleare, des mindre er sandsynligheden for, at hvid kommer til at give et skud. I figur 13 mangler hvid kun at cleare 3 punkter, men 65, 62 og 52 giver skud næste gang. Sort har tid til at vente på, at der kommer flere chancer, så sort kan tage en dobling.

Normalt siger man, at mod et veltimet bagspil skal hvid vente med at doble, til hvid mangler at cleare 3 punkter. Men det er kun en tommelfingerregel; der er masser af undtagelser.

 

Figur 14

Figur 14 er næsten identisk med figur 13. Forskellen er, at en hvid brik er rykket fra 3-punktet til 5-punktet. Nu har hvid ingen numre, der giver skud i næste rul. I denne stilling har også computeren svært ved at finde ud af, om positionen er double/take, double/pass eller too good to double! Problemet er, at sorts position er ekstrem sårbar. Sort vinder måske 40 % af partierne, men når sort taber, er det næsten med sikkerhed med gammon eller backgammon. Sort risikerer altså ikke at tabe 2 point ved at tage en dobling, men at tabe 4 point eller 6 point. Det gør, at selv små ændringer i gevinstsandsynlighederne har stor betydning for, hvor stor en risiko sort løber.

Vi kan se, hvad der sker, hvis vi flytter en hvid brik fra 3-punktet til 5-punktet:

 

Figur 15

I figur 15 giver hvid skud med 63, 53 og 43. Det er nok til, at nu er det en stor fejl at doble.

Som hovedregel kan vi holde fast i, at når sort har et veltimet bagspil, giver det mening for hvid at vente med at doble, til hvid mangler at cleare 3 punkter. Når hvid har opnået den position, må hvid se på, hvor mange numre, der konkret giver skud næste gang. Er der ingen, kan hvid doble, og det er tvivlsomt, om sort kan tage. Er der mange numre, der giver skud næste gang, kan hvid ikke doble.

 

Figur 16

Og så skal vi alligevel holde lidt øje med, hvor mange brikker hvid har taget af. I figur 16 har hvid taget 9 brikker af. Hvid efterlader ét blot med 32 og 31 og 2 blots med 64, 63, 64, 54, 43 og 42. Sort kan doble hvid ud, hvis sort rammer 2 hvide blots. Ikke desto mindre er et en kæmpe fejl af sort at tage en hvid dobling. Får sort kun fat i en enkelt hvid brik, kan sort ikke redoble hvid, som stadig har fine chancer for at vinde. Det er nok til, at sort må passe.

 

Figur 17

I figur 17 har hvid taget 3 brikker af, og sort har givet hvid nogle dårlige 2'ere ved at efterlade et blot på 2-punktet. Men det er højst usandsynligt, at sort får et dobbeltskud. Hvid dobler, og sort har et meget stort pas.

 

Opsummering

I bagspillet skal sort holde fast på sine ankre i hvids hjemland, bygge sit bord og undgå at crunche. Hvid skal forhindre sort i at recirkulere brikker ved at bygge en prime foran de sorte ankre. I det tidlige bagspil kan hvid doble, hvis sort har dårlig timing eller på anden måde dårlige chancer for at lykkes med sin mission. Så længe sort har selv en lille mulighed for at holde sit bord, mens der er chance for at få et skud, kan sort tage en dobling. Får hvid etableret en prime og forhindret, at sort kan recirkulere brikker, kan hvid ofte spille på gammon (too good).

Når kontakten er brudt, og hvid er begyndt at tage brikker af, er hovedreglen, at hvid kan doble og sort kan tage, når hvid mangler at cleare 3 punkter, hvis sort spiller et veltimet bagspil. Det har dog betydning for beslutningerne, hvor mange dårlige numre, hvid har. Mangler hvid kun at cleare 2 punkter, må sort stort set altid passe.

 

Læs mere

  • Kit Woolsey: ”The Backgammon Encyclopedia, Cube Reference Positions, Vol. 1”: Kap 5: Back Games
  • Marc Olsen: “Cube Like a Boss”: Kap. 14: Backgames
  • Bill Bobertie: “501 Essential Backgammon Problems”: Kap. 22: Back Games
  • Walter Trice: “Backgammon Boot Camp”, kap 35-37: Backgammmon Cube Action

 

Akademiets forsideOpgaver til lektion 17 

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund