Akademiets forsideOpgaver til lektion 9 | Lektion 10

 

Backgammon Akademiet

Lektion 9:
Bagspil

 

Bagspillet kan opfattes som en særlig variant af holdespillet, hvor sort har mindst 2 ankre i stedet for ét. Det ekstra anker gør, at hvids spil bliver besværliggjort, både når hvid skal bære sine brikker ind i eget hjemland, og når brikkerne skal tages af. Der er færre punkter at lande på og større sandsynlighed for at give skud – som tilmed næsten altid vil være dobbeltskud. For sort er bagspilspositioner et tveægget sværd. På den ene side vinder sort væsentligt flere spil end ved et simpelt holdespil. På den anden side taber sort gammon i en meget stor del af de partier, som sort taber. Både sort og hvid bliver virkelig udfordret, når et bagspil udspiller sig.

 

Figur 1

I figur 1 har sort etableret et bagspil med ankre på 2- og 3-punkterne. I et holdespil vil vi helst have et anker på 4- eller 5-punktet, men ved bagspil er det anderledes. Her er det ofte en fordel af have ankrene så langt tilbage som muligt og helst lige ved siden af hinanden. Positionen i figur 1 kalder vi et "2-3-bagspil" for sort.

Sort er så langt bagud i ræset, at sort kun kan vinde partiet ved at hitte og containe en sort brik. Sorts prioritet er derfor at holde de to ankre, bygge sit eget bord og være klar til at hitte, når hvid giver et skud. Lykkes det for sort at ramme en hvid brik, kan sort vende partiet til gevinst. 2-3-bagspillet er velegnet til at generere skud, mens hvid bærer ind. 1-2-bagspillet er velegnet til at generere skud, når hvid bærer af.

Udfordringen for sort er, at sort skal blive stående med de to bageste ankre samtidig med, at sort ikke spiller sine øvrige brikker dybt i sit egen hjemland. Derfor har sort brug for at være langt bagud i ræset og har derfor ikke det mindste imod at blive hittet. Tværtimod er sort ofte nødt til at blive hittet nogle gange for at komme tilstrækkeligt langt bagud i ræset. Vi siger, at sort har god timing, når sort kan holde sine bageste ankre og samtidig undgå at crunche.

I figur 1 har både hvid og sort 4 brikker placeret på deres respektive midtpunkter. Men hvid har flere pips at spille med i outfielden end sort. Det betyder, at hvis sort ruller højere slag end hvid, er der stor risiko for, at sort er nødt til at spille brikker dybt i sit eget hjemland eller løbe fra et af sine 2 ankre. Begge dele er rigtigt skidt for sort. Sorts timing er tvivlsom, så sort må håbe på at rulle lavt! 

Hvid på sin side vil gerne bygge en prime foran de to sorte ankre. Så hvid trækker brikker ned fra midtpunktet og håber på at få bygget 7-punktet på et tidspunkt.

Bagspil betragtes som den vanskeligste position at beherske både for begge parter. Blandt topspillere er det en udbredt opfattelse, at selv computerprogrammerne ofte spiller forkert, når der spilles bagspil.

En af udfordringerne er, at korrekt spilføring for både sort og hvid kan variere en del mellem positioner, der kun er marginalt forskellige. Nogle gange skal der slottes, andre gange ikke. Nogle gange skal der hittes, andre gange ikke. Nogle gange skal der dobles, andre gange ikke. Lad os se nogle eksempler på spilføringen.

 

Figur 2

I figur 2 er har sort været heldig at blive hittet og skal nu rykke 61 fra baren. I outfielden kan vi se, at hvid har langt flere pips at rykke med end sort, så sort er sårbar over for at blive lukket inde. Sort har ikke brug for 5 brikker for at holde de 2 ankre. Så det gælder om at få brikken i spil igen. Sort skal ikke være bange for at blive hittet igen – tværtimod er det kun en fordel, så længe sort kan få brikken i spil igen. Husk, at det er netop sorts plan at komme længere bagud i ræset. Derfor spiller sort bar/18. Vi siger, at sort prøver at recirkulere sin brik.

 

Figur 3

I figur 3 er sort igen på baren og skal rykke 61. Men nu er den forskel, at sort er meget længere bagud i ræset end før. Så nu behøver sort ikke være helt så fokuseret på at få sin brik recirkuleret. Derimod har sort nu travlt med at få bygget sit eget bord. Hvid vil allerede nu have dårlige rul, fx 62, som vil give et direkte skud. Derfor er det vigtigt for sort at komme i gang med at bygge sit bord, så sort kan holde på den hvide brik, hvis den bliver hittet.

 

Figur 4

I figur 4 skal hvid spille 32. Hvid kan spille 13/11* 13/10 og gøre klar til at bygge 7-punktet samtidig med, at sort får sendt en brik tilbage. Det er da lovende, eller hvad? Nej, for sort har brug for at komme yderligere bag ud i ræset for at få timing, og det har hvid ingen grund til at hjælpe sort med. så hvid undlader at hitte og spiller i stedet 13/10 8/6.

Men hvorfor så ikke 13/8? Fordi hvid gerne vil have en fleksibel position og ikke har noget imod at blive hittet med 54 eller 44. Husk igen: Hvids plan er at bygge en prime, og hvid har ikke noget imod at få sendt en brik tilbage. Det skader sorts position mere end hvids!

 

Figur 5

Men backgammon kan være et meget svært spil, som vi nu skal se et eksempel på.

I figur 5 skal hvid igen spille 32. Sort er nu endnu mindre bagud i ræset end i figur 4, så hvis hvid lader være med at hitte, er der god chance for, at sort må crunche eller forlade et af sine ankre. Så hvid spiller som før, eller?

Nej, nu er det rigtigt at hitte med 13/11* 13/10. Sorts stilling er her faktisk så dårlig, at hvid kan spille helt frit. Hvid har derfor fokus på at vinde gammon og har derfor ikke noget imod at tage de ekstra 11 pips fra sort, da det øger chancen for at vinde en gammon.

Men er det ikke det modsatte af, hvad vi ræsonnerede i figur 4? Jo, og det illustrerer blot, hvordan argumenterne og spilføringen kan ændre sig, når positionerne ændrer sig. Men fortvivl ikke. Også eksperter kan få grå hår i hovedet af at studere figur 4 og 5 og finde det rette spil i disse situtationer.

 

Figur 6

I figur 6 skal sort rykke 41 og har muligheden for at hitte på 18-punktet. Men er det tidspunktet at opløse ankeret på 23-punktet og prøve at få etableret et fremskudt anker?

Nej, det er det ikke. Sort er alt for svag i sit hjemland og må først prøve at bygge nogle flere punkter i bordet. Der er alt for stor risiko for, at hvid hitter flere sorte brikker og at sort ender med kun at have et anker på 23-punktet Sort holder fast i sine 2 ankre, indtil det rette tidspunkt kommer, dvs. når sort har et bedre bord og dermed har en chance for at forhindre den hvide brik i at løbe hjem.

 

Figur 7

I figur 7 er tiden kommet til at hitte. Sort har bygget en 4-prime og har her god mulighed for at holde på en hvid brik, hvis sort hitter hvid. Sort er langt fra favorit og taber stadig en del gammons, men positionen i figur 7 er, hvad sort har håbet på: En nogenlunde fornuftig defensiv struktur kombineret med et direkte dobbeltskud.

Sort hitter og håber det bedste.

 

Opsummering

Bagspillet er en spilleplan, som ofte giver bagslag. Et højt dobbeltslag eller nogle høje rul kan helt ødelægge strukturen i sorts spil og efterlade sort som et let offer for en gammon. Men når det lykkes for sort at holde sammen på strukturen og containe en ramt hvid brik, kan sort i mange tilfælde vende spillet og blive favorit.

Normalt vil man ikke gå direkte ind i et bagspil. Dertil er chancerne for succes for små. Et bagspil er en sidste udvej, når andre spilleplaner slår fejl. Rigtigt håndteret kan det være en kilde til mange point for sort, og på en dårlig dag kan det koste mange doblede gammons.

 

læs mere

  • Paul Magriel: “Backgammon", kap. 29: Holding Game and Back Game
  • Walter Trice: “Backgammon Boot Camp", kap. 30: Basic Back Game
  • Bill Robertie: "501 Essential Backgamon Problems", kap 22: Back Games

 

Akademiets forsideOpgaver til lektion 9 | Lektion 10

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund