Akademiets forside

 

Backgammon Akademiet

notation

 

I en række lektioner gennemgår vi spillets grundlæggende elementer som spilføring, spilleplaner, taktik, teknik, strategi og matematikken bag.

For at få glæde af lektionerne skal du kende reglerne for backgammon, som du kan finde her: Regler - Backgammonregler.pdf. Heri beskrives reglerne for at flytte brikker, bygge punkter, hitte brikker og anvendelse af dobleterningen. 

De første lektioner er rettet mod nye spillere og behandler nogle af de grundliggende facetter af spillet. Herefter stiger sværhedsgraden, efterhånden som vi går mere i dybden med emnerne.

I alle lektioner gennemgås en række eksempler. Det forklares, hvilket træk der er bedst, og der gives forklaringer på hvorfor, trækket er bedst. Til at afgøre hvilket træk, der er bedst, er anvendt backgammonprogrammet eXtreme Gammon 2 (XG2), som almindeligvis anses for at være det stærkeste backgammonprogram på markedet.

I teksten markeres rul med terningerne (terningslaget) som XY, hvor den højeste terning altid er angivet først. Rulles 5 med den ene terning og 4 med den anden terning, angives dette som ”54” i teksten.

Selve rykket markeres med X/x Y/y. Rykkes en 5’er ved at flytte en brik fra 13-punktet til 8-punktet, markeres dette med ”13/8”. Rykkes en 4’er ved at flytte en brik fra 24-punktet til 20-punktet, markeres dette med ”24/20”. Det samlede ryk beskrives ved, at den bagerste brik angives først, fx: ”Hvid ruller 54. Hvid rykker 24/20 13/8”.

Udtagning er altid fra venstre mod højre, og det er altid ”hvid”, som er nederste spiller i diagrammerne.

I teksternbe bruges forskellige tekniske udtryk og begreber – ofte på engelsk. Udtrykkene er de gængse betegnelser for forskellige karakteristika ved en position eller en spilføring. Se ordforklaring.

Akademiets forside

 

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund