Akademiets forside | Lektion 11

 

Backgammon Akademiet

opgaver til Lektion 11:
teknik – at tælle pips

 

 

Opgave 1

Hvor mange pips har hvid?

 

Opgave 2

Hvor mange pips er der på hver side af brættet?

 

Opgave 3

Hvor mange pips har hvid?

 

Opgave 4

Hvem fører ræset? Hvad er hvids pipcount? Hvad er sorts pipcount?

 

Opgave 5

Hvem fører ræset? Hvad er sorts pipcount?

 

Opgave 6

Hvem fører ræset?

 

Opgave 7

Hvem fører ræset?

 

Opgave 8

Med hvor mange pips fører sort?

 

Opgave 9

Hvad er hvids pipcount? Hvad er sorts pipcount?

 

Opgave 10

Hvem fører ræset?

 

 

Svar

Opgave 1: Dette er et tal/en position, som bør memoreres. 1+2+3+4+5+6 = 21. Gang med 2 = 42. Det lukkede bord med 2 brikker på hvert punkt giver 42 pips.

Opgave 2: Hvid har 42 pips plus 3 ekstra brikker på 1-punktet. Hvids pipcount er 45. Sort har 42 pips plus 3 ekstra brikker på 7-punktet, altså 21 pips. Sorts pipcount er 63 pips.

Opgave 3: Endnu en position, som bør memores. Hvid har 42 pips plus 3 brikker symmetrisk omkring 5-punktet (15 pips). I alt 57 pips. Det er godt at huske denne position, som vi kommer til at se igen og igen.

Opgave 4: Når vi skal finde ud af, hvem der fører, er det nemmest at se på forskellen. Så Lad os omarrangere:

Vi flytter hvids bagest brik frem til 6-punktet (5 pips). Så flytter vi de 2 hvide brikker på 10-punktet 1 pip frem (2 pips). Så har vi givet hvid 7 pips. Så flytter vi de 2 hvide brikker på 1-punktet tilbage til 5-punktet og 4-punktet. Nu har vi taget 7 pips fra hvid. De 2 positioner er nu identiske, så sort og hvid må have lige mange pips. 

Nu kan vi tælle de sorte pips. Vi flytter 2 brikker fra 16-punktet (sorts 8-punkt) ind på 24-punktet (sorts 1-punkt). Vi har altså givet sort 16 pips for at nå frem til en position, vi kender (57 pips). Både sort og hvid har altså 73 pips.

Opgave 5: Igen kan vi tælle forskellen: De hvide brikker på 18-punktet rykkes frem til 13-punktet. Derved giver vi hvid 10 pips. Brikkerne på 1-punktet rykkes tilbage til 5- og 4-punkterne, i alt 7-pips. Vi skal altså give hvid 3 pips for at få samme stilling som sort. Hvid er altså bagud med 3 pips.

Sorts pipcount tæller vi ved at se, at vi skal flytte de 2 brikker på 12-punktet frem til 24-punktet for at få noget, vi kender. Vi skal altså give sort 24 pips for at få en stilling med 57 pips. Sort har altså 81 pips. Vi vælger at tælle sorts pipcount, fordi vi kan se, at det går hurtigst! Hvid har 3 pips mere end sort, altså 84 pips.

Opgave 6: Igen kan vi rykke rundt på den hvid position. De fire brikker på 2- og 3-punkterne rykkes tilbage til 6-punktet. Det er i alt 14 pips. Så rykker vi de to brikker på 12-punktet frem til 5-punktet. Det er igen 14 pips. Hvid og sort har lige mange pips.

Opgave 7: Vi bemærker, at hvis hvid skal rykke rundet på sin position til den ligner sorts, så skal vi kun skubbe brikker fremad! Sort må altså være langt foran i ræset.

Opgave 8: Vi skal starte med at bytte rundt på de sorte og hvide brikker på 5- og 7-punktet. Det vil altså sige, at vi giver sort og hvid 4 pips hver. Det betyder ikke noget i det samlede regnskab. Så skal vi flytte en brik fra hvids 13-punkt til 5-punktet for at få identiske positioner. Sort fører med 8 pips.

Opgave 9: Hvis vi rykker den hvide brik på 3-punktet tilbage til 4-punktet, kan vi se, at der er 15 brikker placeret symmetrisk om 6-punktet. 15 gange 6 er 90 pips. Men vi skal lige rykke den flyttede brik tilbage igen. Hvid har 89 pips.

For at en sort får en position magen til hvids, skal vi rykke sorts to bageste brikker hhv. 6 og 2 pips fremad. Sort har altså 97 pips.

Opgave 10: Hvid og sort har et uens antal brikker tilbage, så vi er nødt til at tælle på den "hårde" måde: Sort har 3 brikker på 6-punktet (18 pips) og 2 brikker på 5-punktet (10 pips). Sort har i alt 28 pips. Hvids kan vi tælle hurtigere. Se på hvids "nederste" 8 brikker. 1 på hver af 1-, 2-, 3 og 4-punkterne giver 10 pips. Det kan vi gøre 2 gange. Det er 20 pips. Så lægger vi 2 til for hver af de resterende brikker på 2-punktet. Det er 24 pips. Og endelig lægger vi én til for hver af de resterende brikker på 1-punktet. Det er 3 pips. Hvid har i alt 27 pips. Hvid fører med én pip.

 

Akademiets forside | Lektion 11

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund