Akademiets forside

 

Backgammon Akademiet

Ordliste og begreber

 

I teksten bruges forskellige tekniske udtryk – ofte på engelsk. Udtrykkene er de gængse betegnelser for forskellige karakteristika ved en position eller en spilføring. Nedenfor følger en kort ordforklaring.

anker – et bygget punkt i modstanderens hjemland

bagmænd – de bageste brikker på 24-punktet

bar, baren den forhøjning midten på brættet, der adskiller det indre hjemland fra det ydre hjemland

barpunkt – 7-punktet og 18-punktet

blitz – et intensivt angreb på fjendtlige brikker i eget hjemland med det formål at lukke bordet med en eller flere fjendtlige brikker på baren

blokade – et eller flere punkter arrangeret for at forhindre modstanderen i at løbe.

blot – en ubeskyttet brik

bord – en spillers indre hjemland. ”At have bygget sit bord” betyder at have besat alle punkter i sit eget indre hjemland

bygger – en brik det ydre hjemland, der peger direkte på et punkt i det indre hjemland, som man ønsker at lave

at bære af – at fjerne en brik fra brættet i henhold til terningrullet efter, at alle brikker er bragt ind i det indre hjemland

at bære ind – at rykke en brik ind i det indre hjemland

at cashe – at tilbyde en dobling, som man forventer bliver afslået med det formål at afslutte partiet og indkassere ét point (eller mere præcist: værdien af dobleterningen før doblingen)

at cleare et punkt – at flytte alle brikker væk fra et punkt, at rydde et punkt for brikker

at containe en brik – at forhindre en fjendlig brik i at undslippe ved at blokere den eller ved at hitte den og sende den tilbage.

crossover – et brikflyt, hvor en brik flyttes fra en kvadrant til en anden

at crunche – at spille brikker dybt i eget bord

cube action – beslutninger knyttet til doblingsbeslutninger, dv. både dobligns- og takebeslutninger.

at danse – jargon for at ikke komme ind fra baren

doblingsvindue – de gevinstsandsynligheder, hvorom det gælder, at det er korrekt for den ene spiller at doble og korrekt for den anden spiller at tage doblingen

entry-numre – numre hvor man kommer ind fra baren

at hitte – at ramme en ubeskyttet brik og sætte denne på baren

at hitte løs – at hitte en fjendtlig brik uden at dække sin egen og derved efterlade et returskud til modstanderen, typisk i eget indre hjemland

direkte skud – en ubeskyttet brik placeret højst 6 pips fra en modstanders brik

dobbelthit – i én tur at hitte 2 fjendtlige brikker

dobbeltskud – mulighed for i samme tur at hitte 2 fjendtlige brikker

det gyldne punkt – 20-punktet, dvs, modstanderen 5-punkt. Navngivet af Paul Magriel i "Backgammon". Anses for at være det bedste punkt at besætte i modstanderens hjemland

indirekte skud en ubeskyttet brik placeret mere 6 pips fra en modstanders brik

market loser  en sekvens af to rul (et for hvid og et for sort), hvorefter der opstår en posistion, hvor sort må passe en hvid dobling

outfield  eget eller modstanderens ydre hjemland

punkt  to eller flere brikker placeret på samme felt

pas-slag  dobbeltslag, dvs. de 6 slag hvor begge terninger viser samme tal: pas 1 = 11, pas 2 = 22, pas 3= 33 osv.

pip – En afstandsenhed på brættet, der udtrykker forskellen i enheder mellem 2 punkter. Pipforskellen mellem 13-punktet og 7-punktet er 6 pips. Alle brikker på 24- punktet repræsenterer 24 pips. Alle brikker på 23-punktet repræsenterer 23 pips osv.

pip count – Det samlede antal pips en spiller skal flytte sine brikker for at få dem alle båret af.

sekvens  kombinationen af eget rul og modstanderens rul

at slotte – at placere en enkelt brik på et punkt, man ønsker at lave, med den hensigt at dække brikken efter næste rul

en spare  en ekstra brik ud over 2 brikker på et punkt

at splitte – at adskille 2 brikker, der udgør et punkt (typisk 24-punktet), og anbringe dem ved siden af hinanden som blots

et strippet punkt – et punkt bestående af kun 2 brikker, dvs uden spares.

at have timing  et populært udtryk for at være så langt bagud i ræset, at man både kan holde et dybt anker (eller to) og undgå at crunche.

zonen (eller: angrebszonen) – punkt 1-11 på egen side af brættet. Antallet af brikker i zonen har betydning for, hvor succesfuld en blitz kan forventes at blive.

 

Akademiets forside

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund