Akademiets forside | Lektion 14

 

Backgammon Akademiet

opgaver til Lektion 14:
doblinger i blitzen – del 1

 

 

Opgave 1

Kan hvid doble? Kan sort tage?

 

Opgave 2

Kan hvid doble? Kan sort tage?

 

Opgave 3

Kan hvid doble? Kan sort tage?

 

Opgave 4

Kan hvid doble? Kan sort tage?

 

Opgave 5

Kan hvid doble? Kan sort tage?

 

Opgave 6

Kan hvid doble? Kan sort tage?

 

Opgave 7

Kan hvid doble? Kan sort tage?

 

Opgave 8

Kan hvid doble? Kan sort tage?

 

Opgave 9

Kan hvid doble? Kan sort tage?

 

Opgave 10

Kan hvid doble? Kan sort tage?

 

Svar

Opgave 1: I pas-3blitzen  bygger hvid sit 5-punkt i stedet for 1-punktet i stedet for 1-punktet, som bliver bygget i pas-5-blitzen. Det er en stor forbedring af den hvide stilling i forhold til referencepositionerne. Det sorte blot er helt tilbage på 1-punktet, som er det punkt, som er sværest for hvid at bygge. Stillingen i opgaven er en stor forbedning for hvid i forhold til referencepositionen og en lille forbedring for sort. Det betyder, at hvid kan doble, og sort kan tage.

Opgave 2: Hvid har lavet sit barpunkt, hvilket er en forbedring i forhold til referencepositionerne. Men hvid har kun et 2-punkts-bord og stadig kun 8 brikker i zonen og har derfor dårligere blitz-potentiale end i referencepositionerne. Sort står i relativ sikkkerhed tilbage på 1-punktet, og ræset er lige.

Men lad os se lidt mere på hvids position. I en almindelig blitz er hvid ofte forpligtet til at gennemføre sit angreb, hvis hvid vil vinde. Men i figur 2 har hvid en helt fleksibel position, der kan blive til en blitz, en prime og et holdespil. Hvid står stærkt, men det er mere på grund af fleksbiliteten end på grund af blitz-mulighederne. Sort er ikke i umiddelbar fare, og da hvid stadig har meget arbejde at gøre med at bringe de to bageste brikker hjem, er det for tidligt at doble. Sort kan tage, naturligvis.

Opgave 3: Denne gang har hvid kun et 1-punktsbord og er langt fra at kunne gennemføre en blitz. Men hvid har lavet sit barpunkt, har skud på en ekstra sort brik, har 10 brikker i zonen og har et stort forspring i ræset. Det er nok til, at hvid kan doble. Sort har ikke fortaget forbedringer af sin position, men på grund af hvids 1-punkts bord kan sort tage doblingen. Det er forholdsvis nemt for sort at bygge et anker og at etablere et holdespil.

Opgave 4: Hvid har et 2-punkts-bord, en 4-punkts-prime, 11 brikker i zonen og et solidt forspring i ræset. Igen har hvid alle muligheder åbne. Hvid kan blitze med dobbeltslag og 65, 54 og 64. Hvid kan prime med 63, 41, 32, 22. Andre numre bygger et punkt eller splitter bagmændene. Hvid har stort set ingen dårlige rul. Selv om hvid mangler at udvikle sine bagmænd, har hvid en meget solid dobling. Sort har chancer for at lave 20-punktet, men har brug for mere for at kunne tage. Sorts position for svag, og må sort må passe.

Opgave 5: Hvid har samme opstiling som i opgave 4, men sort har nu 21-punktet og har stadig mulighed for at lave 20-punktet. Det gør en verden til forskel. Hvids opgave med at få de bageste brikker i sikkerhed er nu meget vanskeligere. Her kan hvid ikke doble, og sort kan naturligvis tage en dobling. Igen ser vi, hvor stærkt det er for sort at have bygget punkter i eget bord.

Opgave 6: Hvid har 8 brikker i zonen og har lavet 4-punktet i stedet for 3-punktet. Hvid har et blot på 3-punktet, som kan dækkes af 8'ere og 10'ere. Det er ikke prangende. Hvid har 3 brikker tilbage og har meget arbejde foran sig. Hvids position er ikke bedre end i referencepositionerne, måske snarere tværtimod. Den store forskel er imidlertid, at sorts postion er endnu ringere. 2 brikker på baren mod et 3-punktsbord er så svagt, at hvid kan doble trods egne svagheder. Sort har et stort take, for hvis hvid ikke kan gennemføre blitzen, er der store chancer for, at sort bliver favorit i partiet.

Opgave 7: Blitz-lignende situationer kan opstå langt ind i et parti. Her har hvid sat sort på baren med et heldigt dobbeltslag og sort har danset. Hvid har 11 brikker i zonen kombineret med et 4-punkts-bord og en lille føring i ræset. Hvid har desuden et anker på 20-punktet. Sort har en 4-punktsprime foran det hvide anker på 20-punktet, men det er ikke nok mod hvids overvældende position. Hvid dobler og sort må passe.

Opgave 8: Hvid har et 4-punkts-bord, og der er 2 sorte brikker på baren. Hvid har 11 brikker i zonen, et stort forspring i ræset og har et anker i det sorte hjemland. Kan der være noget at betænke sig på? Ja, det kan der! Hvids stilling er så overvældende. at sort er meget langt fra at kunne tage. Hvid er too good og skal spille videre for at vinde en gammon. Hvid kan doble senere og cashe, hvis sort skulle få etableret et anker.

Opgave 9: Hvid har et 3-punkts-bord og kan bygge sit 5-punkt med 3'ere og 1'ere og nogle 8'ere. Hvid kan hitte det sorte blot med 2'ere. 5'ere og 4'ere hitter på 1-punktet, Hvid har et anker i sorts hjemland og er langt foran i ræset. Sort har bygget hvids barpunkt, men har ikke lavet andet konstruktivt. Hvid har en kæmpe fordel. Hvid dobler og sort passer.

Opgave 10: Hvid har et 2-punkts-bord med en sort brik på baren. Hvid har skud på det sorte blot på 16-punktet. Hvid har kun 8 brikker i zonen, og ræset er lige. Sort har fået etableret sit barpunkt og den bageste sorte brik er i forholdsvis sikkerhed. Da hvid kun har et 2-punkts-bord, er hvid langt fra en dobling. Hvis hvid hitter den løse sorte brik på 16-punktet, og sort danser, må sort passe en hvid dobling. Dvs. at hvid har nogle market losers, men det er ikke nok. Hvid kan ikke doble, og sort kan let tage en dobling.

 

Akademiets forside | Lektion 14

DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund